0468/21.16.60


Klinisch Psycholoog

  • Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie K.U. Leuven
  • Basisopleiding tot ACT-therapeut: Acceptance and Commitment Therapy (ACT academie)
  • Permanente vorming in de klinische neuropsychologie (i.o. 2021-2023)
  • Ervaring met neuropsychologisch onderzoek en cognitieve revalidatie bij personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en MS – Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek - Revalidatie en MS Centrum (Pelt)
  • Ervaring met psychodiagnostiek
  • Ervaring met groepssessies Acceptance and commitment therapy (ACT) en Emotieregulatie bij personen met een psychische kwetsbaarheid – Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek
  • Erkend door de Psychologencommissie: 962126973
  • Visumnummer: 309432

Kathelijne werkt vanuit een herstel- en krachtgerichte benadering en legt de nadruk op samenwerking en de autonomie van de cliënt. De basis van elke begeleiding is voor haar het aanbieden van een vrije en vertrouwde ruimte om te spreken, waarin de cliënt de verbinding met zichzelf en diens omgeving kan (her)vinden. Hierbij baseert ze zich o.a. op de principes van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) die de cliënt kunnen helpen om ondanks diens psychische kwetsbaarheid een betekenisvol en veerkrachtig leven te leiden.

Zowel (jong)volwassenen als ouderen kunnen bij Kathelijne terecht voor uiteenlopende moeilijkheden en problemen. Zo werkt ze graag met emotionele en stressgerelateerde problemen, trauma, middelenafhankelijkheid, Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), rouw, identiteits- en persoonlijkheidsproblemen, relationele moeilijkheden, levensvragen, … Ook voor een nazorg traject na een psychiatrische opname kan u bij haar terecht.