Wat bieden wij?

 • therapie

Vanuit de aanmeldingsvraag van de persoon wordt gekeken welke soort therapie het meest aansluit. Zo kan er individuele therapie gevolgd worden die aansluit bij de vragen en lasten van de persoon. Voor gezinnen en koppels kan er ook relatie- of gezinstherapie aangeboden worden. Er is verder voor een aantal thema's ook de mogelijkheid om therapie in groep (slaaptherapie, assertiviteit, piekeren, ...) te volgen. 

 • psychodiagnostiek

Elke vraag naar testonderzoek wordt voorgegaan door een intakegesprek, waarin er uitgebreid wordt ingegaan op het verhelderen van de vraagstelling en wordt de te volgen onderzoekspiste voorgelegd. Nadien wordt er samen beslist of testonderzoek nodig en nuttig is. Afhankelijk van de vraag kan er bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, autismeonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (bv. AD(H)D), onderzoek naar emotionele beleving, persoonlijkheidsonderzoek, risicotaxatie, ... uitgevoerd worden. Tijdens het intakegesprek wordt je ook op de hoogte gebracht van de kosten die verbonden zijn aan een testonderzoek. Er worden dan ook afspraken vastgelegd voor de verschillende onderzoeken. In sommige gevallen is verder testonderzoek niet nodig, maar wordt therapie geadviseerd. Wanneer het testonderzoek is afgerond, volgt een uitvoerige bespreking van de testresultaten (uitgezonderd bij hertesting), conclusies en behandeladviezen die gebundeld staan in een verslag dat de persoon ook meekrijgt. Indien nodig verwijzen we door naar een psychiater voor verdere opvolging en ondersteuning.

 • EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprogramming. Deze revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode gaat onder meer met behulp van bilaterale stimulatie psychische problemen bij de wortel aanpakken. EMDR is uniek, snel en efficiënt met blijvende effecten, omdat het niet enkel je gedachten, maar ook je gevoelens en je lichaam betrekt in de oplossing. EMDR is vooral bekend geworden in de behandeling van trauma, verslaving en rouw, maar kan intussen veel ruimer worden toegepast. Voor meer informatie kan u terecht bij  

 • behandeling langdurige slapeloosheid

Deze kortdurende behandeling is bedoeld voor volwassenen, die gedurende langere periode slaapproblemen ervaren en waarbij geen medische oorzaak aan de basis van de slaapproblemen ligt. De belangrijkste pijlers van de behandeling zijn: informatie over slaap, zelfregistratie van slaap- en waakgedrag, doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten, aanpakken van niet-helpende gedachten en lichamelijke spanning leren verminderen met als doel een beter slaappatroon. Voor meer informatie kan u terecht bij

 • behandeling stress en burn-out

We zorgen voor een duurzame aanpak gericht op de persoon zelf, zijn of haar omgeving en de werkcontext. We werken hierbij steeds op lichamelijk herstel, het blijvend activeren van het herstelvermogen en een betere informatieverwerking. Op het einde van het traject heeft de persoon niet alleen inzicht, maar kan hij/ zij ook zelf zijn/ haar werkvermogen (actief) beïnvloeden. Voor meer informatie kan u terecht bij  

 • supervisie, coaching en trajecten voor bedrijven

Er kan op maat van een bedrijven, partners of collega-psychologen een coaching of traject uitgewerkt worden. Dit kan gaan van het organiseren van supervisie of intervisie in house tot coaching rond bepaalde thema's zoals grenzen stellen, omgaan met veranderingen, inzetten op sterktes, interculturaliteit, persoonlijke ontwikkeling, .... We hechten er belang aan dat de coaching op maat is van de vragende partij. Werkwijze

Een eerste verkennende afspraak kan door de persoon zelf of een derde (huisarts, ouders, ...) gemaakt worden via de knop 'maak een afspraak' op de website. Ook kan er telefonisch of per mail contact opgenomen worden met de psychologen en coaches zelf, die qua specialisatie het meest aansluiten bij de aanmeldingsvraag en leeftijd van de persoon. In het eerste gesprek worden de vragen en de noden van de persoon samen geëxploreerd. Vervolgens kan de therapie op maat opgestart worden of indien nodig verwijzen we door naar een andere gepastere hulpverlening. We werken ook samen met psychiaters waar nodig.

 


Tarieven

 • individuele therapie: 70 euro per uur 
 • psychodiagnostiek: onze prijzen zijn afhankelijk van het soort diagnostiek voor volwassenen en ouderen (intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, autismeonderzoek, ...). Er vindt een intake plaats waar bekeken wordt wat nodig is en dan wordt de prijs ook op een transparante manier gecommuniceerd zonder extra onverwachte kosten
 • EMDR 90 euro per uur 
 • koppel- en gezinstherapie: 80 euro per uur 
 • supervisie en coaching: overeen te komen (op maat)

Betalingen gebeuren bij voorkeur contant op het einde van iedere consultatie. We voorzien ook de mogelijkheid om met de app bancontact te betalen. Indien er een aanmaning tot betaling verstuurd dient te worden, zal er een administratiekost van 15 euro in rekening gebracht worden. Afspraken dienen ten minste 36u op voorhand telefonisch (persoonlijk, via voicemail, sms) of per e-mail geannuleerd te worden bij de psycholoog/ coach zelf (dus niet via het secretariaat!). Bij laattijdige verwittiging wordt een vergoeding van 50 euro in rekening gebracht. Bij niet opdagen zonder verwittiging wordt de volledige consultatie in rekening gebracht. Evolutieverslagen worden ten vroegste afgeleverd na het derde gesprek en kosten 20 euro.