Wat bieden wij?

 • therapie

Vanuit de aanmeldingsvraag van de persoon wordt gekeken welke soort therapie het meest aansluit. Zo kan een kind, jongere of volwassene individuele therapie volgen die aansluit bij zijn vragen en lasten. Voor gezinnen en koppels kan er ook relatie- of gezinstherapie aangeboden worden. Er is verder voor een aantal thema's ook de mogelijkheid om therapie in groep (slaaptherapie, assertiviteit, piekeren, ...) te volgen. 

 • psychodiagnostiek

Op vraag van de persoon zelf of op vraag van derden (juridische instanties, huisartsen, scholen, ...) kan er een psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd worden om de klachten of een eventuele onderliggende problematiek bij een persoon in kaart te brengen. Diagnosestelling kan helpend zijn om vanuit de moeilijkheden die de persoon ervaart tot de juiste hulpverlening te komen. Afhankelijk van de vraag kan er bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar autisme of AD(H)D, onderzoek naar emotionele beleving, persoonlijkheidsonderzoek, risicotaxatie, ... uitgevoerd worden.

 • behandeling langdurige slapeloosheid

Deze kortdurende behandeling is bedoeld voor volwassenen, die gedurende langere periode slaapproblemen ervaren en waarbij geen medische oorzaak aan de basis van de slaapproblemen ligt. De belangrijkste pijlers van de behandeling zijn: informatie over slaap, zelfregistratie van slaap- en waakgedrag, doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten, aanpakken van niet-helpende gedachten en lichamelijke spanning leren verminderen met als doel een beter slaappatroon. Voor meer informatie kan u terecht bij

 • behandeling stress en burn-out

In samenwerking met het Huis voor Veerkracht wordt er een specifiek programma aangeboden dat bedoeld is om werkhervatting te faciliteren. Via onze partners kunnen we dit traject in bepaalde gevallen GRATIS aanbieden. Het werkhervattingstraject, Reboarding®, vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan op maat van de persoon zelf. We zorgen voor een duurzame aanpak gericht op de persoon zelf, zijn of haar omgeving en de werkcontext. We werken hierbij steeds op lichamelijk herstel, het blijvend activeren van het herstelvermogen en een betere informatieverwerking. Op het einde van het traject heeft de persoon niet alleen inzicht, maar kan hij/ zij ook zelf zijn/ haar werkvermogen (actief) beïnvloeden. Voor meer informatie kan u terecht bij  
Op de website www.reboarding.be is er meer algemene informatie te vinden over de werking van dit programma.

 • loopbaanbegeleiding

Met behulp van loopbaancheques heeft een persoon recht op professionele ondersteuning bij het maken van loopbaankeuzes en - beslissingen. Tijdens de loopbaanbegeleiding leert de persoon met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan zijn competenties ontdekken, versterken of ontwikkelen zodat hij/ zij een beter inzicht verwerft in zijn/ haar (levens)loopbaan en bijgevolg een meer concrete visie op zijn/ haar toekomst krijgt. Meer info over loopbaanbegeleiding is ook te vinden op de website www.integraalcoaching.be.

 • supervisie, coaching en trajecten voor bedrijven

Er kan op maat van een bedrijven, partners of collega-psychologen een coaching of traject uitgewerkt worden. Dit kan gaan van het organiseren van supervisie of intervisie in house tot coaching rond bepaalde thema's zoals grenzen stellen, omgaan met veranderingen, inzetten op sterktes, interculturaliteit, persoonlijke ontwikkeling, .... We hechten er belang aan dat de coaching op maat is van de vragende partij.Werkwijze

Een eerste verkennende afspraak kan door de persoon zelf of een derde (huisarts, ouders, ...) gemaakt worden via de knop 'maak een afspraak' op de website. Ook kan er telefonisch contact opgenomen worden op het algemeen nummer 0471/63.65.59. Er wordt vervolgens een afspraak ingepland bij de psycholoog die qua specialisatie het meest aansluit bij de aanmeldingsvraag en leeftijd van de persoon. In het eerste gesprek worden de vragen en de noden van de persoon samen geëxploreerd. Vervolgens kan de therapie op maat opgestart worden of indien nodig verwijzen we door naar een andere gepastere hulpverlening. We werken ook samen met kinder- en volwassenpsychiaters waar nodig.

 


Tarieven

 • individuele therapie: 55 euro per uur
 • psychodiagnostiek: 65 euro per uur en 65 euro voor de verslaggeving
 • koppel- en gezinstherapie: 65 euro per consultatie
 • erkende familiale bemiddeling en conflictbemiddeling: 80 euro per uur 
 • supervisie en coaching: overeen te komen (op maat)
 • gezondheidsconsulent: intakegesprek 40 euro, opvolgingsgesprekken 25 euro
 • ontspanningscoaching volwassenen en jongeren: 45 euro/ uur
 • kindercoaching: 40 euro/ uur
 • wandelcoaching: 55 euro (min 1u30min)

Betalingen gebeuren bij voorkeur contant op het einde van iedere consultatie. We voorzien ook de mogelijkheid om met de app bancontact te betalen. Indien er een aanmaning tot betaling verstuurd dient te worden, zal er een administratiekost van 15 euro in rekening gebracht worden. Afspraken dienen ten minste 24u op voorhand telefonisch (persoonlijk, via voicemail, sms) of per e-mail geannuleerd te worden. Bij laattijdige verwittiging wordt een vergoeding van 40 euro in rekening gebracht. Bij niet opdagen zonder verwittiging wordt een vergoeding van 55 euro in rekening gebracht. Evolutieverslagen worden ten vroegste afgeleverd na het derde gesprek en kosten 20 euro.