klinisch psychologe Ornella Sestu


Ornella Sestu

0474/33.03.79


Klinisch psychologe - Orthopedagoge - Psychotherapeut - Slaapexpert - Reboarding® Katalyst - Tabakologe

 • Master in de Klinische Psychologie VUB

 • Gegradueerde in de Orthopedagogie KHLim

 • Postgraduaat Forensische Counseling & Diagnostiek Lessius Hogeschool

 • Behandeling langdurige slapeloosheid Centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe Heeze

 • Systeemtheoretische Psychotherapie Interactie Academie

 • Masterclass Forensische Neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam

 • Specialisatieopleiding werkhervatting na stressgerelateerde problemen, Reboarding® Katalyst Huis voor Veerkracht Hoegaarden

 • Opleiding tabakologie en rookstopbegeleiding VRGT

 • 2019: basisopleiding EMDR Integrativa
 • Diverse congressen en opleidingen rond stress en burn-out, interculturaliteit, risicotaxatie, diagnostiek, coaching, psychopathie, ...

 • Lid van BFP en EMDR-België vzw

 • Erkend door de psychologencommissie: 812112650

 • visumnummer: 288731


Ornella werkt vanuit systeemtherapeutische ingang met als uitgangspunt de veerkracht van de persoon in verbinding met anderen. Voor ze Stemina oprichtte, bouwde ze jaren lang ervaring op rond de behandeling en diagnostiek van een breed scala van problemen. Tevens specialiseerde ze zich in de behandeling van langdurige slapeloosheid. Zowel (jong)volwassenen, ouderen, koppels als gezinnen kunnen bij haar terecht voor uiteenlopende problemen, zoals slaapproblemen, stress en burn-out, angstklachten, dadertherapie, persoonlijkheidsproblemen, levensvragen, middelenafhankelijkheid, verlieservaringen, agressieproblemen, trauma - en verwerkingsproblemen, stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen
(AD(H)D, autisme, ...), gezins- en/of relatietherapie, .... Verder biedt ze loopbaanbegeleiding, rookstopbegeleiding en coaching aan.

klinisch psychologe Ilse Cuypers


Ilse Cuypers


0471/17.15.58


Klinisch psychologe

 • Master in de Klinische Psychologie K.U. Leuven

 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie Katholieke Vlaamse Hogeschool

 • Eénjarige opleiding rond het werken met kinderen en jongeren vanuit een gezinsdynamisch perpectief Rapunzel

 • Basistraining oplossingsgericht werken en Signalen van Welzijn Vraagkracht

 • Beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen Rapunzel

 • Basistraining Mindfulness

 • 6-daagse ACT-opleiding rond jongeren Allegre
 • Diverse congressen rond ADHD, ASS en therapeutisch werken bij        (v)echtscheidingen met kinderen, jongeren en hun ouders
 • Erkend door de psychologencommissie : 712117349


Als klinisch psycholoog vertrekt Ilse steeds vanuit de krachten van kinderen, jongeren en hun gezinnen en gaat zij samen met hen op zoek naar hun sterktes en talenten en hoe we deze kunnen inzetten om met problemen om te gaan die mensen op hun pad tegenkomen. Zij werkt reeds 15 jaar lang als psycholoog binnen een Onthaal-Oriëntatie-en Observatiecentrum waar zij heel wat ervaring heeft opgebouwd in het werken met zowel kinderen als jongeren met gedrags-en emotionele moeilijkheden. Binnen Stemina wil zij dan ook haar ervaring op vlak van handelingsgerichte diagnostiek inzetten en kunnen kinderen vanaf zes jaar bij haar terecht voor een psychodiagnostisch onderzoek dat gericht is op hun psychisch functioneren zoals onderzoek m.b.t. intelligentie, executieve functies (ordenen, plannen, probleemoplossend vermogen...), kenmerken van ASS en ADHD, beleving, identiteit, .... Het doel van zo'n onderzoek is om vooral de sterktes en daarnaast ook de zwaktes in kaart te brengen, om zo te komen tot een begeleidings/ behandelingsvoorstel. Verder biedt ze kortdurende psychologische begeleiding aan, waarbij zij vooral oplossingsgericht werkt en gebruik maak van verschillende methodieken op maat van de cliënt. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij haar terecht bij moeilijkheden in de opvoeding en/ of ontwikkeling, identiteitsproblemen, gedragsproblemen en socio-emotionele problemen zoals (faal)angst, laag zelfbeeld, stress, verlies/scheiding , ....


Klara Neven

0485/39.52.45


Klinisch Psychologe

 • Master in de Klinische Psychologie Universiteit Gent
 • Vierdaagse opleiding sensitief omgaan met trauma Interactie Academie Antwerpen
 • Tweedaagse opleiding trauma-exposure: protocol en proces Interactie Academie Antwerpen
 • Ervaring met drughulpverlening
 • Ervaring met daders van verschillende delicten in het Vlaams Detentiecentrum te Tongeren
 • Ervaring met contextbegeleiding
 • Erkend door psychologencommissie
 • visumnr 261134

Als klinisch psycholoog gelooft Klara sterk in de samenwerking met de persoon zelf. In haar begeleidingen wordt er samen naar een oplossing of een mogelijkheid gezocht om de situatie leefbaar te maken. Klara werkt hierbij een aanbod uit op maat van de persoon zelf. Tijdens haar werkervaring binnen het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma van De Sleutel verdiepte Klara zich in het werken met agressie, impulsiviteit, middelenmisbruik en emotionele moeilijkheden. Ze was hier tevens verantwoordelijk voor psychodiagnostiek, psychoeducatie en groepstherapieën. Vervolgens werkte ze binnen 't Zij-Huis van vzw Sporen zowel residentieel als mobiel met gezinnen in moeilijkheden.

Op heden werkt Klara binnen het Vlaams Detentiecentrum De Wijngaard te Tongeren waar ze focust op re-integratie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, cognitieve en sociale vaardigheden. Dagelijks wordt er van haar verwacht dat ze de juiste evenwichtsoefening maakt tussen gevaar en re-integratie. Ze komt hierbij ook geregeld in contact met jongeren die niet onmiddellijk gemotiveerd zijn voor hulpverlening. Desondanks gaat ze hier toch mee aan de slag.

Ze combineert dit met haar job binnen Stemina, waar ze individuele begeleidingen op zich neemt. Klara werkt bij voorkeur met (jong)volwassenen.


Elke Bussels

0478/29.36.45


Klinisch neuropsycholoog – ACT-therapeut – Auti-coach

 • Master in de psychologie – afstudeerrichting neuropsychologie (Universiteit Maastricht)
 • Basisaantekening psychodiagnostiek
 • Permanente vorming in de klinische neuropsychologie (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Postgraduaat autisme (Katholieke Hogeschool Limburg)
 • Opleiding tot ACT (Acceptance and Commitment Therapy)- therapeut
 • Diverse workshops, nationale en internationale congressen
 • Freelance trainer ACT-workshops en workshops rond hulpverlening bij mensen met een autismespectrumstoornis
 • Ervaring in forensische diagnostiek en hulpverlening
 • Lid van BFP, VVKP en ACBS
 • Erkend door de psychologencommissie: 842113428

Elke heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in het diagnostisch en therapeutisch werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Gedurende 10 jaar werkte zij op een geriatrische dienst en geheugenkliniek van een algemeen ziekenhuis, maar was al die tijd ook actief als zelfstandig gevestigd psycholoog. Ze werkt eveneens als neuropsycholoog in het Diagnosecentrum Voorkempen in Zoersel. 

Ze volgde een opleiding tot auti-coach, zowel voor kinderen als (jong)volwassenen en hun gezin.  Haar doel is niet alleen de personen met een autismespectrumstoornis helpen zichzelf en de wereld rondom hen beter te begrijpen, maar ook beter begrepen te worden door de mensen in die wereld rondom.

Elke werkt volgens het model van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Authenticiteit en connectie zijn kernwoorden voor haar. Elke vindt het belangrijk om enerzijds de ‘pijn’ van het leven (moeilijke emoties en gedachten) te erkennen, maar anderzijds ook op zoek te gaan met haar cliënten wat het allemaal de moeite waard maakt om dit alles te doorstaan en vol te houden. Mensen helpen (terug)vinden wat voor hen waardevol is en op weg te helpen om dit na te streven, heeft haar al veel mensen ongelooflijk mooie stappen zien zetten.


Anneleen Peters

0479/07.88.13


Klinisch psycholoog - Seksuoloog i.o.

 • Master in de Klinische Psychologie K.U. Leuven
 • Master in de Seksuologische Wetenschappen i.o. K.U. Leuven
 • Hulpverlener cluster Forensisch Welzijn - Slachtoffer in Beeld - CAW Hasselt
 • Ervaring binnen cluster Forensisch Welzijn - Dader in Zicht - CAW Hasselt
 • Ervaring met groepssessies bij geïnterneerden personen met een dubbeldiagnose en/ of persoonlijkheidsproblematiek, Fenix en Fenix+, UPC Kamillus in Bierbeek en Walden vzw te Leuven
 • Vrijwilligerswerk gespreksgroep met gedetineerden, Tralies uit de Weg, Gevangenis Leuven-Centraal
 • vierdaagse training in verbindende communicatie
 • ervaring met diagnostiek
 • Erkend door Psychologencommissie
 • Visumnr in aanvraag

Anneleen werkt vanuit een krachtgerichte benadering en vindt het belangrijk om samen met mensen op zoek te gaan naar een aangename manier van leven en omgaan met psychologische moeilijkheden. Het écht luisteren naar mensen en erachter komen wat voor hen belangrijk is in het leven, is voor haar dan ook de basis van elke begeleiding.

Anneleen beschouwt het als een voorrecht om samen met mensen te kijken hoe ze de lasten zo klein en draaglijk mogelijk kunnen maken, in een omgeving die veilig aanvoelt.

Zowel jongeren, volwassenen en koppels kunnen bij Anneleen terecht voor een waaier aan moeilijkheden. Zo werkt ze graag met trauma, relatiemoeilijkheden, agressie, middelenproblematiek, dader- en slachtofferbegeleiding, stressgerelateerde problemen, rouw, .... Tevens is ze gespecialiseerd in begeleiding van seksuele moeilijkheden.

Daniele Sestu


0499/37.32.01


 Voedingscoach en Gezondheidsconsulent i.o.

 • Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding Xios Hogeschool Limburg
 • Gezondheidsconsulent i.o. De Levensschool
 • Hoger reddersbrevet
 • Bewegingsrecreatie alternatieve sporten (fitness, (wind)surfen, skieën, …)
 • Ervaring als leerkracht lichamelijke opvoeding lagere school De Heuvel
 • Sportieve achtergrond in voornamelijk voetbal en tennis
 • Sportkampen en naschoolse activiteiten bij kinderen: voetbal
 • Doelgroep: volwassenen en kinderen die graag willen bijkomen/ afvallen of een gezonder levenspatroon willen nastreven

Na zijn studies als leerkracht in de lichamelijke opvoeding ging Daniele zich vanuit eigen blessures, allergieën, interesse en sportieve achtergrond specialiseren in voeding en lichamelijk welzijn. Vanuit zijn werkervaring als redder komt hij in aanraking met veel personen die moeilijkheden ervaren om een stabiele levensstijl te hanteren. Binnen Stemina vindt hij het belangrijk om samen met de persoon zelf een traject op maat uit te werken met de focus op een gezonder leven met een gevarieerd eetpatroon. Het doel hierbij is dat mensen zich beter voelen in hun vel en ook meer controle krijgen over hun lichamelijk welzijn. Zowel kinderen als volwassenen kunnen zich bij Daniele aanmelden met volgende vragen: op een gezonde manier afvallen of bijkomen, fitter in het leven staan, omgaan met lactose- en glutenallergie, ....